YAKLAŞIM
Mimarlık bir organizasyon alanıdır, imgeleme dayalıdır

Gereksinimler, olanaklılıklar ve kısıtlar arasında kurulacak denge, yeniden örgütleme, tasarı işidir. Çalışma yaklaşımımız ise, işverenimiz ve profesyonel ekiplerimizle birlikte bu temel hedeflere ulaşmak amacındadır. Soran, sorgulayan, kolektif olan, çok sesliliği önemseyen, ne eksik ne de fazla olmama yönünde gayret eden bir tavır içinde olmaktır.

Mimarlık bir organizasyon alanıdır, imgeleme dayalıdır