YAYINLAR

Ebru Türkdamar (1995) “Karabağlar, Bakışlar” s. 30
Egemimarlık 1995/3 sayı: 17
http://www.egemimarlik.org/17/05.pdf


Ebru Türkdamar Diktaş – Editör (2003) “Mimarlık ve Medya”
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir – Kasım 2003
http://www.izmimod.org.tr/index.php?sayfa=kitap7&bolum=kitap&kat=dev


Erdal Onur Diktaş – Ebru Türkdamar Diktaş (2003)
“Küresel Pazarda Yerel Üzerine Yeniden Düşünmek”
Egemimarlık 2003/4 sayı: 48
http://www.egemimarlik.org/48/6-7.pdf


Ebru Türkdamar Diktaş (2009) “GENÇ MİMARLAR” – Söyleşi
“İzmir’de Yarışmacı Genç Mimarlar: ‘IK’I+’I” Egemimarlık 2009/2 sayı: 69
http://www.izmimod.org.tr/egemim/69/5.pdf


Ebru Türkdamar Diktaş (2009) “GENÇ MİMARLAR“ – Söyleşi
“İzmir’de Yarışmacı Genç Mimarlık Ofisi: Not Mimarlık”
Egemimarlık 2009/3 sayı: 70
http://www.izmimod.org.tr/egemim/70/9.pdf


Ebru Türkdamar Diktaş (2010) “GENÇ MİMAR” – Söyleşi
“’Genç’ Mimar Olma Hali – Noyan Umur Vural” Egemimarlık 2010/2 sayı: 73
http://www.egemimarlik.org/73/16-19.pdf


Ebru Türkdamar Diktaş (2010) “GENÇ MİMARLAR” – Söyleşi
“İki Genç, Yarışmacı Mimar – Yeni Bir Ofis: 
Seden Cinasal Avcı, Ramazan Avcı”
Egemimarlık 2010/3 sayı: 74
http://www.egemimarlik.org/74/9.pdf


“YARIŞMA DEĞERLENDİRME: İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası Yarışması Kolokyumu’ndan Notlar”
Ebru Türkdamar Diktaş, Mimarlar Odası Yarışmalar Komitesi Üyesi (2010) Mimarlık 356
http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=370&RecID=2526